تدابیر وزارت صمت و بانک مرکزی سبب تسهیل تامین ارز شده است


تهران- ایرنا- مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این که تدابیر اتخاذ شده از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی سبب تسهیل تامین ارز در شبکه تامین و ایران خودرو شده، تصریح کرد: در حال حاضر تولید روال عادی داشته و چالشی در زمینه تامین و تغذیه خطوط تولید وجود ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126999/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی