تخلفات کروز و بهمن به روایت وزارت صمت


تهران- ایرنا- دفتر رسانه‌ای وزارت صمت با انتشار جوابیه‌ای در واکنش به برخی مطالب منتشره در برخی رسانه‌ها درباره تخلفات شرکت بهمن به تشریح جزئیاتی از تخلفات این مجموعه خودوساز و رأی صادره در محکومیت آن پرداخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85062451/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی