تخصیص ارز مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی روان تر می شود


تهران- ایرنا- قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: با طبقه‌بندی‌های جدید در حوزه ارزی، مواد اولیه تولید و همچنین کالاهای اساسی در اولویت تخصیص ارز خواهند بود که به زودی توسط بانک مرکزی اطلاع رسانی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035806/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی