تحویل پیش از موعد خودروهای ثبت‌نامی طرح فروش یکپارچه آغاز شد


تهران- ایرنا- امروز (شنبه، ۹ اردیبهشت) در مراسمی در محل شرکت آپکو، تحویل نخستین خودروهای ثبت‌نامی طرح فروش یکپارچه به مشتریان آغاز شد که پیش از موعد مقرر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095667/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی