تحولی بزرگ در وزارت صمت اتفاق افتاده است


تهران – ایرنا – رییس فراکسیون تسهیل تجارت مجلس شورای اسلامی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در این مدت تحولی بزرگ در وزارت صمت اتفاق افتاده اما خیلی‌ها این تحول را ندیدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087145/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی