تحقق وعده رییس جمهور از رویای استقلال مس تا انقلاب در صنایع پایین دستی ورزقان + فیلم


تبریز- ایرنا- آرزوی دیرینه مردم آذربایجان شرقی به خصوص ساکنان شهرستان ورزقان برای بهره مندی از عواید معدن مس و تاثیر در توسعه منطقه ای در سفر بیست و سوم خرداد ماه سال گذشته رییس جمهور به این استان و سفر شخص آیت الله رییسی به معدن مس ورزقان و شنیدن از نزدیک مطالبات از زبان کارگران طلیعه ای شد تا اکنون استقلال مس ارمغان رییس دولت سیزدهم در سفر دوم استانی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85129525/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی