تحقق رشد صنعتی نیازمند صادرات پایدار است/ موافق افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نیستیم


تهران- ایرنا- دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: رشد بخش صنعت در برنامه هفتم توسعه ۸.۵ درصد در نظر گرفته شده که تحقق آن نیازمند صادرات پایدار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85171277/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی