تحقق دستور رئیس جمهور و سه برابر شدن میزان تولید خودرو در آمیکو


تبریز – ایرنا – مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از تحقق دستور رئیس جمهور مبنی بر افزایش ظرفیت تولید در مجموعه آمیکو و سه برابر شدن میزان تولید در این مجموعه خبرداد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133933/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%88

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی