تجمع مشتریان کرمان‌موتور مقابل وزارت صمت و شورای رقابت


تهران- ایرنا- جمعی از مشتریان شرکت کرمان‌موتور امروز (دوشنبه، دوم مرداد) نسبت به گران‌فروشی این شرکت در مقابل ساختمان اصلی وزارت صمت و شورای رقابت تجمع اعتراضی برگزار کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179229/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی