تجاری‌سازی صنعت کَشتی‌سازی، راه توسعه همکاری ایران با کشورهای حوزه خزر


ساری- ایرنا- همگام سازی صنعت با کمک دانش بنیان ها در دولت سیزدهم این فرصت را به صنعت کشتی سازی مازندران می دهد که راه های جدید توسعه تجارت با کشورهای منطقه از جمله کشورهای حوزه خزر و روسیه را امتحان کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175626/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی