تببین نقش پیشران‌ها در اقتصاد درهمایش «پیشران‌های اقتصادی؛ فرصتی برای توسعه ملی»


تهران- ایرنا- نخستین همایش «پیشران‌های اقتصادی؛ فرصتی برای توسعه ملی» از 29 بهمن تا پنجم اسفندماه با هدف تببین جایگاه و نقش پیشران‌های اقتصادی در  توسعه ملی و اقتصاد کشور برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029914/%D8%AA%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی