تایید عملکرد مثبت بخش‌های صنعت و معدن توسط همه مراکز آماری و پژوهشی کشور


تهران- ایرنا- وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: گزارش عملکرد بخش صنعت بر مبنای آمارها و گزارش‌های مراجع رسمی کشور نشان‌دهنده افزایش رشد اقتصادی در بخش صنایع و معادن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984628/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی