تاکید اعضای فراکسیون معدن مجلس بر ارتقای جایگاه سازمان زمین‌شناسی


تهران- ایرنا- اعضای فراکسیون معدن مجلس شورای اسلامی، با حضور در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، به ارتقای جایگاه این سازمان تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138786/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی