تامین نقدینگی ۶ واحد صنعتی راکد مازندران را به چرخه تولید بازگرداند


ساری – ایرنا – معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران گفت : ۶ واحد صنعتی راکد مازندران طی هفت روز گذشته با اعطای تسهیلات ۱۰ میلیارد تومانی و تقسیط معوقات بیمه‌ای، مالیاتی و بانکی به چرخه تولید باز گردانده شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972415/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DB%B6-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی