تامین مواد اولیه، بزرگ‌ترین دغدغه تولیدکنندگان داخلی


تهران- ایرنا- فعال صنعت رنگ‌، رزین و پوشش‌های صنعتی گفت: کمبود مواد اولیه، بزرگ‌ترین دغدغه و مشکل این صنعت به حساب می‌آید که رکود و کاهش تولید را در پی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956916/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی