تامین ارز صنایع خودرو و قطعه‌ سازی در سال جاری


تهران – ایرنا – معاون صنایع حمل و نقل وزیر صنعت، معدن و تجارت از تامین ارز صنایع خودرو و قطعه سازی در سال جاری خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85124984/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی