تارا برای نخستین بار در بورس کالا فروخته شد


تهران- ایرنا- بورس کالای ایران امروز میزبان عرضه ۵۰۰ دستگاه خودرو تارا و ۶۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ بود


منبع: https://www.irna.ir/news/84956919/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی