تاثیرگذاری کشورهای توسعه‌یافته در تدوین استانداردها/لزوم تعادل در تدوین استانداردهای بین‌المللی


تهران- ایرنا- رییس سازمان ملی استاندارد ایران در نامه‌ای به دبیرکل ایزو با انتقاد از وضع خط‌مشی‌گذاری­های عمومی این سازمان، پیشنهادکرد: کمیته‌ای برای تعیین راهبردهای ایجاد تعادل و تقارن در موضوع مشارکت در تدوین استاندارد­های بین المللی و توانمندسازی کشورها تشکیل شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974425/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی