تابستان پیش‌رو و خبرهای داغ از احیای کارخانه آزمایش مرودشت و قند ممسنی


شیراز-ایرنا-فرآیند خصوصی‌سازی دهه ۸۰ به تعطیلی و رکود ۲ کارخانه آزمایش مرودشت و قند ممسنی منجر شد تا جایی که سالن‌ این واحدها که روزی خط نمایش بهترین تولیدات ایران بود به انبار پیاز تبدیل شد و در سفر رییس جمهور به فارس احیاء این ۲ واحد در دستور کار قرار گرفت که خبرها از تحقق آن در تابستان ۱۴۰۲ حکایت دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122006/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%88

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی