بیش از ۷۴ هزار حمله به سامانه تخصیص خودرو/ثبت نام یک روز تمدید شد


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام ۷۴هزار  حمله به سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از ابتدای فعالیت آن تاکنون، گفت: این مسئله سبب کندی این سامانه در برخی ساعت ها شده است اما حداقل برای یک روز تا ۲۹ اسفند ماه ثبت نام در این سامانه تمدید خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060772/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی