بیش از چهار هزار فرصت شغلی در کارخانه شیشه فلوت هرمز ایجاد می‌شود


بندرعباس – ایرنا – مدیر پروژه کارخانه فلوت هرمزگان گفت: کارخانه شیشه فلوت هرمز که از دی ماه پارسال عملیات احداث آن در این استان آغاز شده است، با تکمیل و بهره‌برداری کامل آن برای چهار هزار و ۴۰۰ نیروی بومی فرصت شغلی جدید ایجاد می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85124850/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%AA-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی