بیش از پنج هزار شغل در هرمزگان احیا شد


بندرعباس – ایرنا – استاندار هرمزگان گفت: سال گذشته زمینه اشتغال بکار مجدد پنج‌هزار و ۱۰۰  نفر در این استان با احیای واحدهای راکد و غیرفعال بخش کشاورزی، صنعت، معدن و صنوف تولیدی فراهم شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85098925/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی