بیشتر نمایندگان مخالف استیضاح فاطمی امین هستند/ باید از دولت حمایت کرد


تهران – ایرنا – نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس در روزهای اخیر تصمیم گرفتند که به وزیر صمت فرصت دهند و بیشتر آنان مخالف استیضاح فاطمی امین هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090514/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی