بیشترین شکایت‌ و تخلف‌های ثبت شده در سامانه ۱۲۴ از نانوایی‌ها و گرانفروشی است


بوشهر – ایرنا – رئیس مرکز یکپارچه مدیریت پاسخگویی و پایش خدمت وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نانوایی‌ها و گرانفروشی بیشترین شمار شکایت‌های مردمی ثبت شده در سامانه ۱۲۴ را به خود اختصاص داده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044539/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B2%DB%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی