بهره برداری از ۳۷۲ طرح با اشتغالزایی ۱۱ هزار نفری در شهرک های صنعتی سراسر کشور


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به برنامه ریزی برای بهره برداری از ۳۷۲ طرح با اشتغالزایی ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفری در شهرک ها و نواحی صنعتی سراسر کشور همزمان با ایام الله دهه فجر خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85018219/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B7%DB%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی