بهره‌برداری از ۴ پروژه توسعه‌ای در شرکت آلومینای ایران/ داخلی‌سازی ۹۵ درصدی در این صنعت


تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت آلومینای ایران گفت: تا پایان امسال و همچنین اوایل سال آینده، چهار پروژه توسعه‌ای در این شرکت به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85009159/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی