بهره‌برداری از ۳۲۰۰ واحد صنعتی جدید/ رشد بخش معدن مثبت شد


تهران – ایرنا – وزیر صمت با تشریح اقدامات انجام‌شده در سال ۱۴۰۱و برنامه‌های سال جدید بیان کرد: ۳۲۰۰ واحد جدید به بهره‌برداری رسیدند و ۲۲۰۰ واحد هم سرمایه‌گذاری خود را توسعه دادند و به خطوط تولید خود اضافه کردند و ۱۶۰۰ واحد تعطیل هم فعال شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071797/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی