بهره‌برداران معادن غیرفعال سلب صلاحیت می‌شوند


تهران- ایرنا- معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:  معادن در اختیار بهره‌برداران، در صورتی که غیرفعال مانده باشند باید سلب صلاحیت و آزاد شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85124032/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%A8-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی