بهره‌برداران برج‌های مسکونی و تجاری، مسؤول حوادث ناشی از آسانسورهای غیراستانداردند


تهران- ایرنا- سرپرست اداره‌کل استاندارد استان تهران با تاکید بر اجباری بودن اخذ تاییدیه ایمنی آسانسورها، به مالکان، بهره‌برداران و مدیران برج‌ها و ساختمان‌های بلندمرتبه مسکونی و تجاری هشدار داد: مسؤولیت حوادث ناشی از استفاده از آسانسورهای غیراستاندارد، مطابق قانون بر عهده آنان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85142438/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی