به‌دنبال تسهیل ورود شرکت‌های کوچک و متوسط ​​ایرانی به شبکه همکاری‌ ​​جهانی هستیم


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به‌دنبال طراحی چارچوبی برای ادامه همکاری بین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و همتایان آن در جهان برای توسعه SMEها، اتخاذ راهکارهای لازم برای تسهیل ورود شرکت‌های کوچک و متوسط ​​ایرانی به شبکه همکاری با همتایان ​​بین‌المللی هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956525/%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی