بهبود روند بهره‌وری در کشور طی دو سال گذشته/ لزوم ارتقای بهره‌وری نیروی کار در کشور


تهران- ایرنا- معاون ساماندهی شبکه ملی سازمان ملی بهره‌وری ایران گفت: در ۴۰ سال گذشته رشد بهره‌وری در کشور صفر و حتی پایین‌تر بوده است، اما در دو سال گذشته شاهد بهبود وضعیت بهره‌وری در کشور بودیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85007138/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی