بهادری جهرمی: دولت خواهان دسترسی مردم به خودروی با کیفیت است


تهران- ایرنا- سخنگوی دولت گفت: نگاه دولت در حوزه خودرو این است که مردم با قیمت مناسب‌تر به خودروی با کیفیت‌تر دسترسی داشته باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85009242/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی