بلوک‌های بتنی غیراستاندارد در منطقه خاوران توقیف شد

به گزارش ایرنا از اداره‌کل استاندارد استان تهران، بازرسان استاندارد پنج واحد تولیدی متخلف تولیدکننده بلوک‌های سیمانی غیراستاندارد با نام‌های تجاری «یکتا بلوک»، «بلوک مات»، «بلوک امیر» و واحدهای تولیدی آقایان «عباس فرد مفرد» و «وحید طالبی» را در منطقه خاوران شناسایی و توقیف کردند و مراتب برای رسیدگی قانونی، به مراجع قضایی ارجاع داده ‎شد.

همچنین، یک واحد تولیدی بتن آماده فاقد نشان استاندارد با نام «باران بتن» در شهرستان قرچک ورامین، دو واحد تولیدی میلگرد غیراستاندارد با نام تجاری «آیین صنعت» و «صفری» در منطقه کهریزک و رباط کریم، شناسایی و تولیدات آنها توقیف شد.

۷۵ مورد از مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری است و تولیدکنندگان باید برای تولید آن، از اداره‌کل استاندارد استان تهران پروانه کاربرد علامت استاندارد دریافت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84877463/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی