بزرگترین کارخانه کربنات کلسیم رسوبی خاورمیانه در شهرستان دشتی افتتاح شد


بوشهر – ایرنا – بزرگترین کارخانه کربنات کلسیم رسوبی (pcc) خاورمیانه با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور و استاندار بوشهر در شهرستان دشتی از توابع استان بوشهر مورد بهره‌برداری قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133647/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی