برگزیدگان نخستین جشنواره «مدافعان اقتصاد مردمی» معرفی می‌شوند


تهران- ایرنا- با برگزاری مراسم اختتامیه نخستین جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی، برگزیدگان این جشنواره که همانا قهرمانان اقتصادی کشور و قهرمانان مباحث دانش‌بنیان هستند، معرفی و تقدیر می‌شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85028936/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی