برپایی شهربازی‌ در حیاط مدارس، غیراستاندارد است


تهران- ایرنا- سرپرست اداره‌کل استاندارد استان تهران با تاکید بر غیراستاندارد و نا ایمن بودن شهربازی‌های سیار، به مدارس هشدار داد: برپایی شهربازی‌های غیراستاندارد و بدون مجوز در مدارس، حادثه‌ساز و ممنوع است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85107169/%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی