برنامه وزارت صنعت تحول خودروسازان مونتاژکار است


تهران- ایرنا- وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: برنامه وزارت صمت تحول خودروسازان مونتاژکار است. در برنامه مدون این خودروسازان باید به سمت توسعه محصولات حرکت کنند تا بتوانند با طراحی و تولید خودروهای خود، به معنای واقعی خودروساز شناخته شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85028208/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی