برنامه‌های وزیر صمت مثمرثمر بوده است


تهران- ایرنا- رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی، برنامه های وزیر صمت را مثمرثمر دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092904/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی