برنامه‌ریزی برای عرضه ۶۰۰ هزار سری جهیزیه لوازم‌خانگی تا پایان سال


تهران- ایرنا- دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران گفت که در جلسه‌ای با حضور «محمد مخبر» معاون اول رییس‌جمهوری، برای تامین و تهیه ۶۰۰ هزار سری جهیزیه تا پایان سال اعلام آمادگی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151218/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی