برنامه‌ریزی برای صرفه‌جویی یک هزار مگاواتی برق با جایگزینی الکتروموتورهای فرسود


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی برای صرفه‌جویی یک هزار مگاواتی برق با جایگزینی الکتروموتورهای فرسوده در صنایع خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85037833/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی