برخورد قانونی با یک شرکت بازرسی تجهیزات تفریحی در استان تهران

نوری ادامه داد: در صورت احراز تخلف هر یک از نهادهای ارزیابی انطباق، ضمن خاتمه فعالیت متخلفان در استان تهران، مراتب جهت اتخاذ تصمیم در خصوص ادامه فعالیت در سطح کشور و احراز صلاحیت و شایستگی آن نهاد، به مراجع ذی‌ربط انعکاس داده خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84868640/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

به گزارش روز یکشنبه ایرنا  از روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران، عباس نوری با اشاره بر اینکه بازدید مذکور که با همکاری مرکز ملی تایید صلاحیت ایران انجام شد، افزود: به استناد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی، سازمان ملی استاندارد و ادارات‌کل استانی می‌توانند از ظرفیت نهادهای بازرسی تایید صلاحیت‌شده از جانب مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، در خصوص بازرسی از کالاها و خدمات استفاده نمایند؛ لذا باید این نهادها، به عنوان بازوهای اجرایی سازمان، علاوه بر صلاحیت فنی از امانت‌داری و صداقت حرفه‌ای نیز برخوردار باشند.

دبیر شورای استاندارد استان به تمامی شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌های همکار این اداره‌کل اخطار داد: همان گونه که در رابطه با ایمنی و سلامت شهروندان هیچ‌گونه مسامحه‌ای نیست، در برابر تضییع حقوق واحدهای تولیدی و خدماتی نیز این قاعده صادق است.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی