بدهی مالیاتی و بیمه‌ای صنایع بزرگ مازندران به ۴۰ واحد کاهش یافت


ساری – ایرنا – معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران گفت : بدهی بیمه‌ای و مالیاتی صنایع بزرگ مازندران از ۵۳ بنگاه اقتصادی در ابتدای فروردین امسال با طرح‌های حمایتی دولت اکنون به ۴۰ واحد کاهش یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85004758/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B4%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی