بخش تولید، قربانی کمبود انرژی


سنندج- ایرنا- هر گونه کمبودی که در حوزه انرژی اعم از گاز و برق پیش می آید نخستین بخشی که تحت تاثیر قرار می گیرد؛ تولید است و واحدهای تولیدی و کارخانه ها باید جور افزایش مصرف بخش خانگی را به دوش بکشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85015459/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی