بازگشت ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از جیب دلالان خودرو به چرخه تولید و مردم


تهران- ایرنا- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: عرضه کمتر از ۵۰ هزار خودرو در بورس کالا، بیش از ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از جیب واسطه‌ها و دلالان خارج کرد و به چرخه تولید و مردم بازگشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85016241/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B3%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی