بازگشت قیمت‌ها در بازار خودرو به نیمه نخست اسفند


تهران- ایرنا- در راستای اجرای سیاست‌های خودرویی و رشد تولید ۳۹ درصدی در سال گذشته و حدود ۵۰ درصدی در فروردین امسال‌ و شدت گرفتن تحویل خودروها، همچنان شاهد کاهش قیمت خودروها در بازار هستیم؛ به طوری که مقایسه نرخ‌ها حاکی از بازگشت قیمت‌ها به نیمه نخست اسفند گذشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85101459/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی