بازار خودرو همچنان در سرازیری قیمت/ از کاهش ۱۳ میلیونی ۲۰۶ تا افت ۹۰ میلیونی فیدلیتی


تهران- ایرنا- سرازیری قیمت در بازار خودرو که از ابتدای هفته پیش به طور جدی آغاز شده بود، امروز هم ادامه یافت که در این میان کاهش ۱۳ میلیونی قیمت ۲۰۶ تیپ ۲ و افت ۹۰ میلیونی قیمت فیدلیتی از مهمترین نکات ریزش قیمت‌های امروز بازار خودرو بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85093685/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B6-%D8%AA%D8%A7

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی