ایمیدرو ۷۵۳ میلیارد ریال در آموزش، پژوهش و فناوری سرمایه‌گذاری کرد


تهران- ایرنا- مدیر آموزش، پژوهش و فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام‌کرد: این سازمان از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه ۷۵۳ میلیارد ریال در بخش آموزش، پژوهش و فناوری سرمایه گذاری کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85028109/%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DB%B7%DB%B5%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی