ایمانی که امید جاری می‌کند/ گام های معدن و صنایع معدنی برای امیدآفرینی


تهران- ایرنا- بخش معدن و صنایع معدنی همواره یکی از حوزه های پیشرو در توسعه کشور بوده است. این بخش علاوه بر سرمایه گذاری هایی که در توسعه ظرفیت های تولید فلزات اساسی داشته، مسیری برای تقویت زیرساخت ها به‌ویژه برق، جاده، بنادر و حوزه ریلی بوده است. این مهم فقط محدود به جنبه های اقتصادی توسعه نیست که توسعه اجتماعی را نیز در برداشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131954/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی