ایران ۲۷ درصد افزایش؛ اروپا ۱۶ درصد کاهش

تهران-ایرنا- انجمن جهانی فولاد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد، تولید فولاد ایران در شهریور امسال ۲۷ درصد افزایش یافت اما تولید فولاد در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به دلیل بحران انرژی ۱۷ درصد کاهش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84929724/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%DB%B1%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4

  ایران ۲۷ درصد افزایش؛ اروپا ۱۶ درصد کاهش

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی