ایران پنج درصد معادن خاک روی جهان را دارد


زنجان – ایرنا –مدیرعامل شرکت توسعه معادن روی ایران با بیان اینکه پنج درصد معادن خاک روی جهان در ایران است، گفت: ما از جهت تامین این خاک، کمبودی در کشور نداریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988333/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی